Menu

Хувилбар 3

1. Дараах өгүүлбэрт “гарны тос, гарын арьс, нянгийн” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

    Арьс бүхэн өөр байдагтай адил гарны тос мөн өөр өөр байдгийм. Тиймээс зөвхөн өөрийн арьсанд тохирсон тосыг л олж хэрэглэх нь чухал шүү. Гэхдээ бактерийн эсрэг саван, тосыг байнга хэрэглэх нь гарын арьсыг хуурайшуулж үхмэл болгодог ба нянгийн эсрэг дархлааг сулруулдгийг анхаарах хэрэгтэй.

А. “гарын арьс”-ыг буруу бичсэн. Зарим үгийг тийн ялгалаар хувилгахдаа н үсгийг нэмж бичдэг учраас “гарны тос, гарны арьс” гэж адил бичих нь зөв.

Б.“гарны тос”-ыг буруу бичсэн. Зарим үгэнд харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалын нөхцөл залгахад нэгэн адил “н” үсэг нэмж бичнэ. Иймд “гаранд, гарнаас” гэдэггүй учир “гарны” гэж бичихгүй.

В. “нянгийн” гэдэг үг нь буруу байна. Учир нь, “нян” нь эр үг тул урт “-ы” үсгийг бичнэ.

Г. Бүгд зөв байна. Өөр өөр утга илтгэх боловч ижил бичигддэг үгстэй адил “сарны гэрэл - сарын цалин, гарны тос- гарын арьс” гэх мэтчилэн тийн ялгалын нөхцөлөөр ялгаатай хувилна.

2. Эр үгэнд орсон “ий” үсэг бүхий үгийг сонгоно уу.

А. байдгийм, өөрийн

Б. бактерийн,сулруулдгийг

В. нянгийн, өөрийн

Дэлгэрэнгүй...

Хувилбар 9

1. Дараах өгүүлбэрийн “дурдатгалтүвэд, тэрний” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

  Гэвч дурдатгал, аман түүх, яриагаар дамжуулан тэрний талаархи зарим нэг мэдээ, баримтыг сэргээж болохоор байна. Агваанлувсандондов нь Их Хүрээний дэд хамба, цоржийн албан тушаалтай байжээ. Хансүр хэмээх үг бол Хамба байсан гэсэн утгатай түвэд үг юм.  http://buddha.mn

А. Бүгд буруу байна. “дуртгал, төвөд, түүний” гэж бичнэ.

Б. Бүгд зөв байна.

В. “дурдатгал” гэж бичсэн нь буруу. Энэ үгийг “дуртгал” гэж бичихээр журамласан.

Г. “тэрний” гэж бичихгүй. “Тэр” гэсэн заах төлөөний үг “түүний, түүнд, түүнийг” гэх мэтээр хувирдаг.

2. Эцсийн гийгүүлэгчийн өмнөх балархай эгшгийг гээхгүй бичих үгийг сонгоно уу.

А. байсан+ы

Б. зарим+ийн

В. хамба+ын

Г. үг+ийн

3. Дараах үгсийн алинд нь заахын тийн ялгалын нөхцөлийн “-ийг” хувилбарыг залгаж бичих вэ?

А. хамба

Б. цорж

В. зарим

Г. баримт

4. Бурууг нь олж сонгоно уу.

Дэлгэрэнгүй...

Хувилбар 8

1. Доорх өгүүлбэрт “зарлаж, шалгуулахаа, тунчиг”гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

   Нэр бүхий есөн гишүүнийг хувь хүний эрх ашгийн үүднээс асуудалд хандлаа гэж АТГ-т шалгуулахаа мэдэгдсэн нь олны анхаарлыг татсан асуудлуудын нэг болов. Тэрээр “зарлаж орхино шүү” гэдгээ тунчиг итгэлтэйгээр мэдэгдээд амжисан аж.

А. Бүгд буруу байна. “заралж, шалгуулхаа, тун чиг” гэж бичнэ.

Б. “тунчиг” гэж бичсэн нь буруу.Л, ч, шүү сул үг (даган чимэх үг)-ийг ямар ч үгийг дагуулан саланги бичих тул “тун ч” гэж бичнэ.

В. “зарлаж” гэж бичсэн нь буруу. Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэн дээр үйл үг үүсгэх –л дагаврыг залгахдаа эгшгийг өмнө нь бичих тул “заралж” гэх нь зөв.

Г. “шалгуулахаа” гэж бичихгүй. Гийгүүлэгчээр төгсөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад эцсийн гийгүүлэгчийн өмнөх балархай эгшиг гээгдэх тул “шалгуулхаа” гэж бичнэ.

2.Цэг цэглэлийн алдаатай өгүүлбэрийг сонгоно уу.

А. Олны анхаарлыг татсан асуудлуудын нэг болов.

Б. Aсуудалд хувь хүний эрх ашгийн үүднээс хандлаа гэж мэдэгдсэн.

В.“Зарлаж орхино шүү” гэдгээ мэдэгдээд амжсан аж.

Г. Нэр бүхий есөн гишүүнийг АТГ-т шалгуулахаа мэдэгдсэн. 

3. “Давхар зөөлөрсөн гийгүүлэгчийн ард и бичнэ” - дүрэмд холбогдох үгийг сонгоно уу.

А. орхино

Б. ашгийн

Дэлгэрэнгүй...

Хувилбар 7

1. Доорх өгүүлбэрт “хоюулаа, Монгол Улс, хожъё” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

   Монгол Улс хууль эрх зүйн орчноо сайжруулж, хөрөнгө оруулалтын шинэ хуулиа батлан, бизнес эрхлэх дүрэм журмаа тодорхой болгосноо төр засгийн төлөөлөгч бүр онцлон, хүн бүр “Монголд хоюулаа хожъё” гэсэн нэг санааг давтан хүргэж байлаа.

А. “Монгол Улс” гэхэд том үсгийн дүрмийн алдаа байна. Улс гүрэн ба улсын төвийн хороо, зөвлөл, яам, холбоо зэрэг байгууллагын нэр хэдэн үгээр бүтсэн бол зөвхөн эхний үгийг том үсгээр эхэлж бичих тул “Монгол улс” гэж бичнэ.

Б. “хожъё” гэж бичихгүй. Дан зөөлөрсөн гийгүүлэгчийн ард зөөлний тэмдэг бичдэг тул “хожьё” гэж бичнэ. 

В. Бүгд буруу байна. “Монгол улс, хоёулаа, хожьё” гэж бичнэ.

Г. “хоюулаа” гэж бичсэн нь буруу. Үгийн үндэс нь я, е, ё үсгээр төгссөн бол түүнийг солихгүй зөвхөн у, ү эгшиг нэмэх тул “хоёулаа” гэж бичих нь зөв.

2. Ялгах эгшиг бүхий үгийг сонгоно уу.

А. болгосноо

Б. засгийн

В. санааг

Г. хүргэж

3. Бурууг нь олж сонгоно уу.

Дэлгэрэнгүй...

Хувилбар 6

1. Доорх өгүүлбэрт “байранд,  статистик, мэдээнээс” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

   Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээнээс харахад манай улсын нас баралтын шалтгааны эхний таван байранд бөөрний өвчин ордог байна. Мөн өвчлөлийн эхний гурван байранд бөөр, шээсний замын өвчин оржээ.

А. Бүгд буруу байна. “байрт,  статистак, мэдээгээс” гэж бичнэ.

Б. “байранд” гэж бичсэн нь буруу. Өгөх оршихын “-т” нөхцөлийг р, в гийгүүлэгчээр төгссөн зарим үгэнд уламжлалыг баримтлан бичдэг тул “байрт” гэх нь зөв.

В. “мэдээнээс” гэж бичихгүй. “мэдээ” гэсэн урт эгшгээр төгссөн үгэнд мөн урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад дунд нь “г” жийрэглэнэ. 

Г. Бүгд зөв байна.

2. Гээгдэхгүй эгшгийн дүрэмд холбогдох үгсийг сонгоно уу.

А.өвчин, эхний

Б. байранд,  баралтын

В. шалтгааны, шээсний

Г. харахад, өвчлөлийн

3. Үйлийн -ж, -ч нөхцөлийг залгахад өвөрмөц бичих үгийг сонгоно уу.

А. хөөр-

Б. бялх-

В. бар-

Г. хөв-

4. ж, ч, ш-ийн дараах эгшгийн дүрэмд холбогдох үгийг сонгоно уу.

А. өвчин

Б. шалтгааны

Дэлгэрэнгүй...

Хувилбар 5

   С.Батмөнх ажлаа өгөхийн­хөө өмнө ИНЕГ, түү­ний харъяа байгууллагад ажиллагсдад орон сууцны урамшуулал олгох тушаал гаргасан байдаг. Ийнхүү нэг тэрэгний хоёр дугуй гэж хэлж бо­лохуйц хоёр байгууллагын удирдлагууд цагдаагийн газрын үүд сахьдаг ажилтай боллоо.

1. Бүх үгийг алдаагүй бичсэн хэсгийг сонгоно уу.

А. харъяа, өгөхийнхөө, ажилтай

Б.тэрэгний, ажиллагсдад, ИНЕГ

В. байгууллагад, харьяа, болохуйц

Г. сахьдаг, урамшуулал, цагдаагийн

2. Дараах үгсэд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад эгшгийг нь гээхгүй үгийг сонгоно уу.

А. урамшуулал

Б. гаргасан

В. болох

Г. удирдлага

3. Дээрх 2 өгүүлбэрийн онцолсон /доогуур зурсан/ хэсгээс алдаатай үгийг олж, холбогдох дүрмийг сонгоно уу.

А. Заримдаг гийгүүлэгчийн дүрэм

Б. Хатуу, зөөлний тэмдгийн дүрэм

В.Гээгдэх эгшгийн дүрэм

Г. Гээгдэхгүй эгшгийн дүрэм

4. “-ийг” нөхцөл залгах хэсгийг олно уу.

А. анги, булаг, тогооч, математик, хүндэтгэл

Б. таваг, дэвтэр, бичвэр, байдал, менежер

В. горхи, тодотгол, зохиол, нутаг, америк                    

Дэлгэрэнгүй...

Хувилбар 4

1. Доорх өгүүлбэрт “хичнээн, нууцалдаг, тооллого” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

    Өгэдэй, Мөнх хааны үед монгол хүн амын тооллого явуулсан мэдээ байдаг боловч чухам хэд хичнээн хүн амтай байсан тухай баттай мэдээ үгүй. Энэ нь тэр үед монголчууд хүн амынхаа тоог нууцалдаг байсантай холбоотой мэт. http://www.hunnu.mn/wap/content/42378.htm

А. Бүгд зөв байна.

Б. Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд –л дагаврыг залгахдаа зохих балархай эгшгийг ард нь бичдэг тул “нууцалдаг” гэж бичихгүй.

В. “хэд” хэмээх үгтэй нэг язгууртай учраас “хичнээн” гэхгүй, “хэчнээн” гэж бичнэ.

Г. Бүгд буруу байна. “хэчнээн, нууцладаг, тоололго” гэж бичдэг.

2.Үйл үг бүтээх -л дагавартай үгийг сонгоно уу.

А. явуулсан

Б. боловч

В.монголчууд

Г.тооллого

3. “боловч”  хэмээх  үгийн онцолсон үсэгт холбогдох дүрмийг сонгоно уу.

А.Гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд гийгүүлэгчээс бүтсэн залгавар залгахад эгшигтэй бичнэ.

Б. Заримдаг гийгүүлэгчийг эгшиггүй бичиж болно.

В. Эгшигт гийгүүлэгч аль тод хэлэгдэх талдаа заавал эгшигтэй бичигдэнэ.

Дэлгэрэнгүй...