Menu

Хувилбар 8

1. Доорх өгүүлбэрт “зарлаж, шалгуулахаа, тунчиг”гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

   Нэр бүхий есөн гишүүнийг хувь хүний эрх ашгийн үүднээс асуудалд хандлаа гэж АТГ-т шалгуулахаа мэдэгдсэн нь олны анхаарлыг татсан асуудлуудын нэг болов. Тэрээр “зарлаж орхино шүү” гэдгээ тунчиг итгэлтэйгээр мэдэгдээд амжисан аж.

А. Бүгд буруу байна. “заралж, шалгуулхаа, тун чиг” гэж бичнэ.

Б. “тунчиг” гэж бичсэн нь буруу.Л, ч, шүү сул үг (даган чимэх үг)-ийг ямар ч үгийг дагуулан саланги бичих тул “тун ч” гэж бичнэ.

В. “зарлаж” гэж бичсэн нь буруу. Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэн дээр үйл үг үүсгэх –л дагаврыг залгахдаа эгшгийг өмнө нь бичих тул “заралж” гэх нь зөв.

Г. “шалгуулахаа” гэж бичихгүй. Гийгүүлэгчээр төгсөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад эцсийн гийгүүлэгчийн өмнөх балархай эгшиг гээгдэх тул “шалгуулхаа” гэж бичнэ.

2.Цэг цэглэлийн алдаатай өгүүлбэрийг сонгоно уу.

А. Олны анхаарлыг татсан асуудлуудын нэг болов.

Б. Aсуудалд хувь хүний эрх ашгийн үүднээс хандлаа гэж мэдэгдсэн.

В.“Зарлаж орхино шүү” гэдгээ мэдэгдээд амжсан аж.

Г. Нэр бүхий есөн гишүүнийг АТГ-т шалгуулахаа мэдэгдсэн. 

3. “Давхар зөөлөрсөн гийгүүлэгчийн ард и бичнэ” - дүрэмд холбогдох үгийг сонгоно уу.

А. орхино

Б. ашгийн

Дэлгэрэнгүй...