Menu

Хувилбар 4

1. Доорх өгүүлбэрт “хичнээн, нууцалдаг, тооллого” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

    Өгэдэй, Мөнх хааны үед монгол хүн амын тооллого явуулсан мэдээ байдаг боловч чухам хэд хичнээн хүн амтай байсан тухай баттай мэдээ үгүй. Энэ нь тэр үед монголчууд хүн амынхаа тоог нууцалдаг байсантай холбоотой мэт. http://www.hunnu.mn/wap/content/42378.htm

А. Бүгд зөв байна.

Б. Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд –л дагаврыг залгахдаа зохих балархай эгшгийг ард нь бичдэг тул “нууцалдаг” гэж бичихгүй.

В. “хэд” хэмээх үгтэй нэг язгууртай учраас “хичнээн” гэхгүй, “хэчнээн” гэж бичнэ.

Г. Бүгд буруу байна. “хэчнээн, нууцладаг, тоололго” гэж бичдэг.

2.Үйл үг бүтээх -л дагавартай үгийг сонгоно уу.

А. явуулсан

Б. боловч

В.монголчууд

Г.тооллого

3. “боловч”  хэмээх  үгийн онцолсон үсэгт холбогдох дүрмийг сонгоно уу.

А.Гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд гийгүүлэгчээс бүтсэн залгавар залгахад эгшигтэй бичнэ.

Б. Заримдаг гийгүүлэгчийг эгшиггүй бичиж болно.

В. Эгшигт гийгүүлэгч аль тод хэлэгдэх талдаа заавал эгшигтэй бичигдэнэ.

Дэлгэрэнгүй...