Menu

Хувилбар 17

1. Дараах өгүүлбэрт “Америкын, гаригийн, дэлэгжээ” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

   Cаяхан Америкын холбооны мөрдөх товчооныхон өөрсдийн нуун дарагдуулж байсан харь гаригийн чухал нууц мэдээлэл болох Росвэллийн баримтуудыг өөрсдийн цахим хуудаснаа дэлэгжээ. Росвэллд болсон харийн нисдэг биетийн сүйрлийн талаар зарим нэг материалуудыг ил тавьсан байна. http://www.ufo.mn

А. Бүгд зөв байна.

Б. “Америкын” гэж бичсэн нь буруу. Гадаад үгийн “к”-г монгол хэлний “хэлний “г”-тэй адилтгаж, “-ийн” залгавар залгах тул “Америкийн” гэж бичнэ.

В. “гарагийн” гэж бичих нь зөв.

Г. Бүгд буруу байна. “Америкийн, гарагийн, дэлгэжээ” гэж бичнэ.

2. “Росвэллийн” хэмээх үгийн онцолсон хэсэгт холбогдох дүрмийг сонгоно уу.

Гадаад үгийг бичихдээ:

А. Хоёр үгээс бүтсэн нэг нэрийн сүүлчийн үгийн эгшигт зохицуулан залгавар залгана.

Б.  Нэг үгэнд хэд хэдэн өөр эгшиг байвал аль өргөлттэй эгшигт нь зохицуулан залгавар залгана.

В. Зарим үгийн төгсгөлийн өргөлтөт эр эгшиг балархай хэлэгдвэл монгол хэлний уламжлал ёсоор нэгдүгээр үеийн эгшигтэй зохицуулан эгшиг бичиж болно.

Г. Гадаад үгэнд ямар нэг эр эгшиг байвал эр үгийн залгавар залгана.

3. Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орвол зөөлний тэмдгийг хэвээр бичих жишээг олно уу.

А. дохь+оо                  Б. захь+дал     В. халь+сан       Г. боль+вол

4. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

Тус тусдаа бие даасан өгүүлбэр боловч ерөнхий нэг агуулгатай, тоочсон шинжтэй өгүүлбэр бүрийн ард ..................... тавина.

А. таслал

Б. цэгтэй таслал

Дэлгэрэнгүй...