Menu

Хувилбар 10

     1. Доорх өгүүлбэрт “төгсч, дурсч, зогсч, авч” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

   Гэтэл сүүлийн жилүүдэд цэцэрлэгийн хүүхдүүд, дөрөвдүгээр анги төгсч байгаа жаалууд хонхны баяр хийх болсон. Эргээд дурсч байхад хэрэгтэй гэвэл  бөөнөөрөө зогсч байгаад л ганц зураг авахуулчихна биз. Заавал багшдаа бэлэг авч өгөх шаардлага ч байхгүй. /www.mminfo.mn/

А. авч, төгсч гэх мэт “-в, -г, -р” гийгүүлэгчээр төгссөн цөөн үгэнд “-ч” нөхцөлийг бичнэ. Харин “зогсч, дурсч” гэж бичсэн нь буруу. Учир нь, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд заримдаг гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад сүүлийн заримдаг гийгүүлэгч аль тод хэлэгдэх газраа эгшигтэй бичигдэнэ.

Б. Бүгд зөв байна.

В. Заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд заримдаг гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад сүүлийн заримдаг гийгүүлэгч аль тод хэлэгдэх газраа эгшигтэй бичигдэх тул “төгсөж, дурсаж, зогсож” гэх нь зөв.

Г. авч, зогсч гэх мэт “-в, -г, -р” гийгүүлэгчээр төгссөн цөөн үгэнд “-ч” нөхцөлийг бичнэ. Харин “төгсч, дурсч” гэж бичсэн нь буруу. Учир нь,заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд заримдаг гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад сүүлийн заримдаг гийгүүлэгч аль тод хэлэгдэх газраа эгшигтэй бичигдэнэ.

2. авахуулчихна” –онцолсон үсэгт холбогдох дүрмийг сонгоно уу.

А. Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа орсон заримдаг гийгүүлэгч эгшигтэй бичигдэнэ.

Б. Үйлт нэрийн -х дагаврын өмнөх эгшиг гээгдэхгүй.

В. Балархай эгшиг гээгдэхгүй.

Г. Эгшигт гийгүүлэгч аль тод хэлэгдэх талдаа эгшигтэй бичигдэнэ. 

3.Чиглэхийн тийн ялгалын нөхцөлийг буруу бичсэн үгийг олоорой.

А. гол руу

Б. нуур луу          

В. байшин луу     

Дэлгэрэнгүй...