Menu

Үг бүтэхүйн найруулга

     Үг бүтэх ёс, хэлний дотоод зүй тогтлыг танин мэдэхгүйгээр үг бүтэхүйн найруулгыг талаар өгүүлэх бараг боломжгүй. Мөн хэлний зүй тогтлыг зөрчиж үүсээд нийтийн хэлэнд нэгэнт хэвшчихсэн үг, хэл зүйн хэлбэрийг хүмүүс тэр бүр анзаардаггүй байна. Тиймээс үг бүтэхүйн найруулга бол найруулгын төрөл дотроос хамгийн адармаатай нь болно.

      Аливаа хэлэнд байдагчлан монгол хэлэнд үг бүтэх, шинэ үг үүсгэх нарийн ёс бий. Энэ ёсыг зөвхөн хэлний мэргэжилтэн гэлтгүй бичиг соёлтой хүн бүр зохих хэмжээнд мэдэж байх шаардлагатай. Тиймээс энэхүү номд үг бүтээх дагавар тус бүрийг нэг бүрчлэн танилцуулж, үг бүтэхүйн найруулгад гардаг түгээмэл алдаа, түүнийг хэрхэн залруулах талаар өгүүлсэн болно.

Дээш