Menu

Найруулгын сэтгэлгээний дүрэм

1. Найруулан өгүүлж буй юм орон зайн хувьд зөв байх ёстой. Жишээлбэл: Барилга байгууламжийн ажил үндсэндээ дууссан үед пирамидын дээд талбай дээр өнгөлсөн хавтан дэвсэж, дараа нь налуу даланг нураажээ гэсэн өгүүлбэрт “дээд талбай дээр... дэвсэж” гэдэг хэллэг орон зайн дарааллыг зөрчиж буй бөгөөд “...пирамидын дээд талбайг хавтангаар өнгөлж..” гэвэл зөв болно. Бас зам барилаа, гүүр барилаа гэхгүй, зам тавилаа, гүүр тавилаа гэнэ. Учир нь, дээр дэвсдэггүй, доор дэвсдэг, зам, гүүр зэрэг доор байдаг гэсэн орон зайн төсөөлөл, тогтсон ухагдахууныг зөрчиж болохгүй.

2. Найруулан өгүүлж буй юм цаг хугацааны зөв дараалалтай байх ёстой. Жишээлбэл: Цас орж хүйтэн боллоо гэх буюу Нар гарч, тэнгэр цэлмэв гэхэд цаг хугацааны дараалал алдагдах тул Хүйтэн болж, цас орлоо, Тэнгэр цэлмэж, нар гарлаа гэж соливол зөв болно.

3. Найруулан өгүүлж буй юм үйлдлийн зөв дараалалтай байх ёстой. Жишээлбэл, “Ц.Элбэгдорж, Б.Бат-Эрдэнэ нарын өрсөлдөгч хэзээ тодрох вэ?”гэсэн өгүүлбэрт байгаа онцолсон үг тухайн үйлийг байнга гүйцэтгэх утга илтгэдэг учраас өрсөлдөгч тодрох биш, аль эрт тодорхой болсон байх ёстой. Энэ нэр үгийг ӨРСӨЛДӨХ гэж үйлшүүлээд, “Ц.Элбэгдорж, Б.Бат-Эрдэнэ нартай өрсөлдөх хүн хэзээ тодрох вэ?”гэвэл дүрэмд ойр болно.

4. Найруулан өгүүлж буй юм шалтгаацах холбоо хамаарлын хувьд зөв байх ёстой. Жишээлбэл, Танилцуулга, гэрэл зураг зэргийг бусдад үзүүлэн баясгахыг мэлмий мялаах гэж болно. Харин сонорыг мялаахад яруу тунгалаг дуу аялгуу, тааламжит үг өгүүлэл, шүлэг найраг мэтэс хэрэгтэй. Тийм учраас “Манай сонин дээрх киноны дараа долоо хоногт гарах ангиуд болон жүжигчдийн танилцуулга, өнгөт гэрэл

Дэлгэрэнгүй...