Menu

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

1997 оны 12- р сарын 19             Дугаар 97                        Улаанбаатар хот

Тогтоолын төсөл буцаах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын дэгийн хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас

ТОГТООХ НЬ:

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн тул Засгийн газраас 1997 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг санаачлагчид нь буцаасугай. 

                            Дарга         Р. Гончигдорж

Татах