Menu

Харь хэлний үгийг зөв бичих дүрэм

    Монгол хэлэнд эрт үед орж ирээд монгол хэлний авиа зүйд зохицон хувирч монголжсон харь үг олон байхаас гадна хожуу үед орж ирэн тухайн хэлнийхээ дуудлага, бичлэгийг хадгалсаар буй үгс байдаг. Эдгээр үгийг бичихэд зөв бичих зүйн гарал үүслийн зарчим буюу тухайн хэлнийх нь дуудлага бичлэгийг харгалзахаас гадна дагавар нөхцөл залгахдаа авиа зүйн зарчмыг баримтлан тодорхой дүрмээр бичнэ.

- Монгол хэлний авиа зүйд зохицож, монгол үг шиг болж, монгол хэлний үсгийн дүрмээр бичдэг үгс байна. Жишээ: замок - замаг - замгийг, дежур - жижүүр - жижүүрлэх, дифтэра - дэвтэр - дэвтрээ, чуанху - цонх - цонхтой, сабун - саван - савангийн

- Харь хэлний үгийг гарал үүслийн зарчмаар, тухайн хэлний дуудлага бичлэгийг баримтлан бичнэ. Жишээ нь: ресторан, рашаан, лхагва, инженер, менежер, компани

- Гадаад хэлбэрээрээ харь хэлний үг болох нь танигдаж байгаа үгсийг бичихэд монгол хэлний эгшиг, гийгүүлэгчид холбогдох болон гээгдэх эгшгийн зөв бичих дүрэм хамаарахгүй.

- Харь хэлний үгэнд залгавар залгахдаа тухайн үгийн эгшгийн тоо болон эр, эм үгийн аль нь болох, өргөлт нь аль эгшиг дээр байгаа зэргийг харгалзана.

♦ Харь үгэнд ямар нэг эр эгшиг орсон бол эр үгийн нөхцөл залгана. Жишээ нь: Киноны, телефоныг, дипломын, магистрын,

Дэлгэрэнгүй...