Menu

Том үсгээр бичих дүрэм

- Өгүүлбэрийн эхний үгийг том үсгээр эхлэн бичнэ.

- Хүний нэр, амьтан, хот суурин, уул ус зэрэг оноосон нэрийн эхний үсгийг томоор бичнэ. Жишээ нь: Улаанбаатар хот, Завхан аймаг, Д.Нацагдорж, Богд уул

- Дэлхий дахины албан байгууллага ба олон нийтийн байгууллагын нэрийн үг бүрийн эхний үсгийг томоор бичнэ. Жишээ нь: Монгол Улс, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага

- Улс гүрний хэмжээний байгууллага, албан газрын /яам, зөвлөл, холбоо/ нэрийн үг бүрийн эхний үсгийг томоор бичнэ. Жишээ нь: Монгол Улсын Их Сургууль, Монголын Ногоон Нам, Монголын Ахмадын Холбоо, Гадаад Хэргийн Яам

- Аймаг, сум, дүүрэг, төв байгууллагын харьяа байгууллага, албан газрын нэрийн зөвхөн эхний үгийг томоор эхлэн бичнэ. Жишээ нь: Хэл зохиолын хүрээлэн, Баянзүрх дүүрэг, Татварын хэлтэс, Аман зохиолын салбар

- Хоёр үгээс бүтсэн оноосон нэрийн хоёр дахь үг нь эгшгээр эхэлсэн бол хооронд нь холбоос тавьж хоёр дахь үгийг том үсгээр эхэлж

Дэлгэрэнгүй...