Menu

Цэг, тэмдгийн дүрэм

Цэг /./

- Хүүрнэсэн, ерийн хүссэн, захирсан өгүүлбэрийн төгсгөлд цэг тавина. Жишээ нь: Өглөө боллоо. Хичээлээ сайн хийгээрэй. Та сууна уу.

- Хүний эцэг, эхийн нэрийн эхний үсэг болон үеэр товчилсон бол тухайн үсэг, үеийн ард цэг тавина. Жишээ нь: Ц.Дамдинсүрэн,  Б.Явуухулан, Лу.Дандар, Чой.Лувсанжав

- Дэс дугаарын тоо, үсгийн ард цэг тавьж дугаар гэсэн утга илэрхийлнэ. Жишээ нь:

      1. А.Анар           (нэгдүгээрт А.Анар)                           
      2. Г.Амараа      (хоёрдугаарт Г.Амараа
      3. Т.Болор         (гуравдугаарт Т.Болор)

           а.

           б.

           в.

- Огноо бичихэд он, сар, өдрийг цэг тавьж зааглана. Жишээ нь: 2016.01.01

Давхар цэг /:/

- Ямар нэг зүйлийг тоочин өгүүлэхийн өмнө хэрэглэнэ. Жишээ нь: хичээлийн хэрэгсэл: үзгэн бал, харандаа, үзүүрлэгч, дэвтэр, шугам,     балын харандаа

- Хэн нэгний хэлсэн үг, бодол, санааг илтгэсэн үгийн өмнө бодогч, өгүүлэгч эзний дараа давхар цэг тавиад уг хөндлөнгийн үгийг хашилтад     бичнэ. Жишээ нь:

Зохиолч С.Эрдэнэ өгүүлрүүн: “.........................”

Чингис хаан сургасан нь: “..............................”

- Давхар цэгийг тавиад хашилтын оронд урт зураас хэрэглэвэл гол төлөв догол мөрөөс эхэлж бичнэ. Жишээлбэл: Багш:

- Хичээлээ эхэлье гэж сурагчдад хэлэв.

- Ямар нэг зүйлийг эш татах, жишээ татах, тодотгож хэлэхийн өмнө хамтатгасан буюу угтсан утгатай үгийн ард хэрэглэнэ. Жишээ нь:

Дэлгэрэнгүй...